Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016   (16.11.2015)

V petek, 6.11. smo po napornih pogajanjih (od 11,00 do 22,00) z Vlado RS, katerih sta se izjemoma udeležila tudi predsednik Vlade dr. Miro Cerar in minister za finance dr. Dušan Mramor parafirali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.


Dogovor bomo sindikati podpisovali v torek, 10.11.2016 ob 17:00 zato je potrebno do takrat sprejeti odločitev ali bo Sindikat Centrov za socialno delo SINCE07, KSS Pergam pristopil k podpisu.


V ta namen do takrat skličite članske sestanke po svojih zavodih in izpeljite glasovanje ZA ali PROTI podpisu Dogovora, sprejmite Sklep o tem in ga prosim posredujte predsedstvu sindikata do torka, 10.11. do 12:00.


Prilagam čistopis parafiranega Dogovora (PDF)

Primerjava plačne lestvice JS (z veljavnostjo do 31. 8. 2016 in od 1. 9. 2016)Menim, da smo sindikati iztržili kar je bilo mogoče. Sam predsednik Vlade je ministru Koprivnikarju odobril premik uveljavitve plačne lestvice še za dva meseca, na 1.9.2016, kar naj bi Vlado RS stalo dodatnih 10 milijonov EUR in kar bi po "neuradnih" informacijah zelo razjezilo finančnega ministra, ki je takrat že zapustil pogajanja.

Ostale zadeve ostajajo takšne, kot sem vam jih predstavil v dopisu dne 26.10.2015.

Torej, ukrepi, ki imajo finančne učinke (ti so v Dogovoru pod rimsko II) in ki so bili najbolj pomembni za izid pogajanj:
  • plačna lestvica se uveljavi v celoti (takšna kot je bila 1.6.2012, pred znižanjem) s 1.9.2016
  • podaljša se "zamrznitev" izplačevanja delovne uspešnosti
  • delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se izplačuje kot do sedaj
  • regres - do vključno 30 PR se izplača v celoti (v višini minimalne plače), ostalim se poveča izplačilo za 350 EUR glede na višino Regresa v 2015
  • premije Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo kot do sedaj (v višini 10% od 1.1.2016 do 30.6.2016, 15% od 1.7.2016 do 31.10.2016 in 30% od 1.11.2016 do 31.12.2016).
Pod rimsko III je zaveza, da bomo ukrepe za 2017 dogovorili do 30.4.2016. Tukaj je pomembna beseda "sproščanje", kar pomeni, da lahko gremo le na boljše. Pogovarjali se bomo le o uveljavitvi tega kar je še ostalo od obstoječih varčevalnih ukrepov, nikakor pa ne o vpeljavi novih.

Rimska IV, tu gre za podaljšanje nekaterih ukrepov ZUJF-a iz leta 2012 (bolniške, upokojevanje, omejitev LD na 50 dni, avtorske in podjemne pogodbe).

Rimska V.

Formirala se je Delovna skupina (4 predstavniki sindikatov in 3 predstavniki Vlade RS), ki bo do konca novembra 2015, pripravila metodologijo za identifikacijo anomalij in opredelila področja, nosilce in časovno dinamiko odprave anomalij, tako, da bomo končno lahko začeli odpravljati Anomalije plačnega sistema tam kjer obstajajo (posebno v plačni skupini J) in ki se vlečejo že od leta 2008, od prehoda na nov plačni sistem v JS.

VI. uveljavitev že podpisanega v Aneksu št. 1 iz leta 2009 do 1.1.2016.

(tudi tukaj gre za odpravo določenih anomalij).

VII in VIII. gre za drugačno ureditev plačila dodatka za pripravljenost na drugem kraju (to pride v poštev za vojsko, policijo in pravosodne policiste) in za začetek drugačnega urejanja plačila potnih stroškov (tendence so po poenostavitvi sedanje ureditve, govora je bilo o prehodu na enotni sistem plačevanja le kilometrine - nič dokončnega še).

Opozoriti vas moram še na, za nas zelo pomembne zaveze Vlade RS iz točke I.

Tudi v tem dogovoru imamo "varovalko" o plačilu Stavke, če bo Vlada RS brez soglasja z nami dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem Dogovorom.

Prav tako zelo pomembno za nas, Vlada RS ne bo šla v napovedane spremembe ZSPJS in ZJU brez soglasja z nami, Tukaj se sklicujemo na točko I Socialnega sporazuma "O temeljnih vprašanjih s področja delovno pravne zakonodaje, zdravstva in pokojninskega zavarovanja ter plačnega sistema v javnem sektorju bo potrebno soglasje socialnih partnerjev".


Torej, skupaj s člani preučite Dogovor in sprejmite odločitev do torka, 10.11. do 12:00.

Čeprav ste nekateri od vas bili na stališču "nobenega varčevanja več" in "naj Vlada že enkrat izpolni tisto kar podpiše" in tukaj se z vami ne morem ne strinjati, je kljub temu potrebno vzeti v ozir dve stvari:

  • to kar nam grozi ob nepodpisu Dogovora za 2016; Vlada bi z januarjem 2016 dejansko bila prisiljena upoštevati Dogovor 2015 in izplačati plače brez vseh omejitev in Ukrepov iz tega Dogovora, kar bi jo stalo nekaj več kot 400 milijonov; vendar bi takoj naslednji mesec- februarja 2016 prav gotovo posegla v plačno lestvico (le to lahko naredi enostransko, z zakonom, vse ostalo je v kolektivnih pogodbah, ki so dvostranski akti) in nam tako znižala plače, poleg tega bi skoraj sigurno šla v odpoved kolektivnih pogodb (za kar je sicer določen 6-mesečni rok) in s tem bi mi poleg finančnih posledic lahko izgubili še veliko več pravic, ki smo jih do sedaj priborili za naše članstvo.
  • drugi pomemben dejavnik, ki ga upoštevajte pri svojem odločanju pa je: - kakorkoli obrnemo, nam se bodo plače v letu 2016 trikrat "povišale" (glede na 2015), prvič januarja, ko bo velika večina od nas deležna izplačila napredovanj, potem bomo maja prejeli višji Regres in potem še višjo septembrsko plačo zaradi odprave kompresije plačne lestvice. Vlada operira s podatkom - javnim uslužbencem naj bi se plače v 2016 v povprečju zvišale med 5% in 20% (na individualni ravni, seveda).


Lep pozdrav do torka 10.11.2016

Predsednik Sindikata Centrov za socialno delo SINCE07, KSS Pergam
Perica Radonjić, univ.dipl.psih.


 
Komentiraj!
 
SRETNA NOVA GODINA SVIMA VANI. (9. 02. 2024 02:27:43)
SRETNA NOVA GODINA SVIMA VANI. ZOVEM SE ALBERTINA I SRETNA SAM ŠTO SMO DOŠLI U 2024. ŽELIM BRZO PODIJELITI SVOJE RANO SVJEDOČANSTVO O KAKO SAM OVE 2024. GODINE DOBILA ZAJAM OD 200,000.00 EURA. DAVIDSON ALBERT E-POŠTOM: {davidsonalbertloan@gmail.com}
 
 
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Sestanek sindikalnih zaupnikov sindikata SINCE07 (07.06.2007)
 
 
Varstvo osebnih podatkov (18.02.2022)
Stavka 16.2.2022 (10.02.2022)
Pogajanja: Tarifni del KPDZSV (15.11.2021)
Enotni plačni sistem v javnem sektorju (29.03.2021)
Izjava za javnost - Zakon o debirokratizaciji (16.03.2021)
ZAČASNO ZADRŽANJE PKP7 - ODPOVED BREZ RAZLOGA (23.02.2021)
ZAHTEVE KSS PERGAM DO VLADE RS IN PRIDRUŽITEV PRIPRAVAM NA SPLOŠNO STAVKO (10.12.2020)
Predlogi KSS PERGAM za vključitev v PKP7 (07.12.2020)
KSS PERGAM sprejelo Pravilnik o pravni pomoči KSS PERGAM (16.11.2020)
Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu (16.11.2020)
Dopis v zvezi z izplačilom Dodatkov za delo v rizičnih razmerah (13.08.2020)
Najnovejše informacije, ukrepi in priporočila v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19 (26.03.2020)
SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV  (27.11.2018)
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (21.05.2018)
Razpust posebne vladne pogajalske skupine (16.04.2018)
Obvestilo (25.01.2018)
STAVKA DNE 24.01.2018 (15.01.2018)
VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO  (15.01.2018)
Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest to 26. PR - obvestilo o objavi aneksov h KP (13.09.2017)
Poročilo o posvetu o reorganizaciji CSD (08.03.2017)
Reorganizacija CSD - POSVET v DRŽAVNEM SVETU (07.03.2017)
Preveč izplačane plače (22.01.2017)
VABILO na okroglo mizo na temo prekarnosti, 21.11.2016 (16.11.2016)
PREDLOG SINDIKATOV Z DNE 4.11.2016 (15.11.2016)
SKUPEN SINDIKALNI PREDLOG VAROVALK V DOGOVORU 2017–2019 (4.11.2016) (15.11.2016)
NOVE UGODNOSTI za člane KSS Pergam (14.11.2016)
Živel 1. maj, praznik dela (30.04.2016)
NOVE UGODNOSTI ZA ČLANE SINDIKATA PERGAM (22.11.2015)
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (16.11.2015)
Sklic 3. generalne skupščine (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 4.številka (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 3.številka (22.03.2015)
JAVNI USLUŽBENEC – NAPREDOVANJE (21.03.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 2.številka (25.01.2015)
Dogovor (04.12.2014)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 1.številka (24.11.2014)
Doniranje 0,5% dohodnine (23.11.2014)
Sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zvezi s postopki vračila preveč izplačanih plač (28.07.2014)
Pojasnila v zvezi s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev MDDSZ - 2012, 2013 (17.12.2013)
Skupna izjava za javnost (23.10.2013)
Tretja četrtina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah-realizacija sodbe (23.10.2013)
Ugodna ponudba počitniških kapacitet (11.10.2013)
Pogajanja (11.10.2013)
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač (16.05.2013)
Regres za letni dopust za leto 2012 (19.04.2013)
KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV JAVNEGA SEKTORJA (23.01.2013)
SPLOŠNA STAVKA JAVNEGA SEKTORJA (17.01.2013)
Preoblikovanje Glavnega odbora Sindikata centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam v Stavkovni Odbor (06.12.2012)
Ukinjajo nam socialno državo (17.11.2012)
Zahteve sindikatov glede proračuna (16.11.2012)
Ključna stališča KSS PERGAM glede Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  (15.11.2012)
Odprto pismo Predsedniku Vlade RS Janezu Janši (30.09.2012)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (14.06.2012) (20.09.2012)
Živel 1. maj, praznik dela (01.05.2012)
Predlog - uravnoteženje javnih financ  (28.03.2012)
IZJAVA ZA JAVNOST (01.02.2012)
PLAČNI SISTEM IN PRAVNO MNENJE (14.07.2011)
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Naša nova zloženka (25.11.2010)
Sporazum o reševanju stavkovnih zahtev (19.10.2010)
ANEKS št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor  (18.10.2010)
DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2011 IN 2012 (18.10.2010)
Pogajalska skupina reprezentivnih sindikatov javnega sektorja v RS (01.10.2010)
POZIV K PODPORI PRI UVELJANJU ŽE DOSEŽENIH PRAVIC ZAPOSLENIH NA CSD V SLOVENIJI (14.09.2010)
ŽIVEL 1. MAJ, PRAZNIK DELA (27.04.2010)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (09.02.2010)
ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE  (26.09.2009)
RAZPIS ZA PREDSEDNIKA IN DRUGEGA PODPREDSEDNIKA SINDIKATA SINCE07 (28.07.2009)
MORDA VAS ZANIMA.... (17.06.2009)
Dragi člani, drage članice SINCE07!  (12.06.2009)
Bili smo… Seminar: Centri za socialno delo v konfliktni situacijah navzkrižnih interesov (03.06.2009)
Dragi člani, zaupniki in simpatizerji SINCE07! (29.04.2009)
Izredna skupščina SINCE07 (18.04.2009)
Stališče sindikata SINCE07 na pojasnila Varuhinje človekovih pravic RS (09.02.2009)
Izjava za javnost (09.02.2009)
Prihajajo pogajanja 2009 (30.01.2009)
Zagate novega plačnega sistema (16.10.2008)
Poletni oddih v pričakovanju burne jeseni (27.07.2008)
1.maj (28.04.2008)
Vseevropske sindikalne demonstracije v Ljubljani (27.03.2008)
Informacija o VI., VII/1 in VII/2 izobrazbi (18.03.2008)
Sobotno delo na centrih za socialno delo ukinjeno! (18.03.2008)
Splošne opozorilne stavke javnega sektorja, ki je bila napovedana za 30. januar, ne bo. (25.01.2008)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Razpis za sekretarja SINCE 07 – Sindikata centrov za socialno delo Slovenije – KSS Pergam (11.12.2007)
Oddaja Trenja (29.11.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
VSI NA CESTE! (26.10.2007)
Zapisnik 1. Generalne skupščine (25.10.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Program dela - načelne usmeritve  (03.10.2007)
Poziv (01.10.2007)
Generalna skupščina (13.09.2007)
Reprezentativnost (11.09.2007)
Reprezentativnost sindikata SINCE07 (13.08.2007)
Razpis (25.07.2007)
Aneks h kolektivni pogodbi (24.07.2007)
Forum SINCE07 (10.07.2007)
Kolektivna pogodba (09.07.2007)
Pa smo jo dobili! (13.06.2007)
Sestanek sindikata 14.06.2007 (07.06.2007)
Spoštovane kolegice in kolegi  (31.05.2007)
Prvi maj je praznik dela (01.05.2007)
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Designed & Administrated by: Maja Štajer