Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (14.06.2012)   (20.09.2012)

 

Kot se je predvidevalo je bil v samem začetku izvajanja ZUPJS-a problem v informacijskem sistemu, katerega so postopoma dograjevali, težave pa se pojavljajo še danes. Velik problem je predstavljal ročen vnos parcel, ki jih je bilo pri nekaterih družinah zelo veliko, tako, da smo potrebovali za vnos podatkov pri eni vlogi z več parcelnimi številkami 3-4 ure. Nova zakonodaja in navodila, s strani MDDSZ-ja so bila v začetku nejasna, pomanjkljiva. Povečal se je obseg dela, saj smo prevzeli novo Zakonodajo in z njo odločanje o novih pravicah. Iz ZPIZ-a smo prevzeli varstveni dodatek , odločamo o subvencijah (vrtcev, malic, najemnin) o obveznem in dodatnem zavarovanju, zraven štipendij, otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, izrednih denarnih pomoči o katerih smo odločali že prej. Prej je imela vsaka pravica svoj Zakon, sedaj je združeno vse skupaj v enem zakonu ZUPJS, zraven tega moramo poznati še podzakonske akte, Zakon o pravicah iz socialnega varstva.. Obseg dela pristojnosti in odgovornosti se je povečal. Posledično ugotavljamo primankljaj v kadru, saj smo iz občin prevzeli zelo malo ljudi. Ugotavljamo, da je premalo izobraževanj organiziranih s strani Ministrstva ( do sedaj sta bili le dve). Spremenila se je komleksnost delovnega mesta. Zadovoljstvo na delovnem mestu se je zmanjšalo, saj je velika obremenjenost, posledično so tukaj bolniške in dopusti, ki jih delavci velikokrat koristijo namesto bolniške.

 

...

 

Vsekakor ugotavljamo podhranjenost pri delovnem kadru, saj so prišle z avgustom nove vloge za subvencije malic, kosil, štipendije, spremembe v zvezi z vrtcem in otroškim dodatkom, da o nerešenih zadevah ne govorimo.

 

Kljub povečanemu obsegu dela in opravljenem nadurnem delu ugotavljamo, da je situacija brezizhodna. Imamo občutek, da se gibamo v začaranem krogu, saj ko se zdi, da bomo čez kakšna dva meseca lahko malo izpregli, nas čakajo ponovno nove vloge, hkrati pa smo izpostavljeni pritiskom uporabnikov, ki nestrpno čakajo odločbe, ali pa so z njimi nezadovoljni. Vloge se kopičijo, nam pa storilnost upada, saj je nemogoče delati v razmerah kjer ne vidiš konca.

 

Zaradi vseh omenjenih težav so prisotni podprli ustanovitev Delovne skupine, ki se bo podrobneje ukvarjala le s področjem ZUPJS.

V njej bodo sodelovali: Kristina Čumurdžič (CSD Sežana), Mirjana Oravecz (CSD Ptuj) in predsednik SINCE07 Perica Radonjič; pomagati nam je pripravljena tudi Jelena Polak (CSD Škofja Loka) pri pravnih vprašanjih; glede udeležbe njihovih članov bodo preverili na CSD Koper in CSD Maribor.

 

Dopis s strani MDDSZ-ja (izplačilo otroških dodatkov) št.: 0075-13/2012/1 z dne 16.5.2012 je s stališča Sindikata CSD SINCE07 popolnoma nesprejemljiv.

Naše članice, ki delajo na tem področju vlagajo dodatne napore pri svojem delu z namenom zadeve čimbolj tekoče in pravočasno obdelati in s tem starnkam v najkrajšem možnem času zagotoviti uveljavitev pravic, do katerih so upravičeni.

Še vedno smo mnenja, da nam MDDSZ za to ni zagotovil potrebnih pogojev in kot smo opozorili že na tiskovni konferenci dne 30.1.2012, zaradi tega naj MDDSZ sprejeme tudi polno odgovornost za nastale zamude.

Zato so tudi nesprejemljive »grožnje« s sankacijami, in prisotni člani GO smo si bili enotni, da dopis zahteva odgovor Sindikata, v katerem bomo ostro nasprotovali takšnemu načinu komuniciranja in v katerem bo MDDSZ očitno potrebno ponovno opoozoriti, kdo je v prvi vrsti odgovoren za zamude, do katerih prihaja.

 

MDDSZ naj bi s sklepom vlade pripravilo program reorganizacije na področju delovanja centrov za socialno delo, kar pa ne pomeni ukinitve posameznih CSD-jev.

Po mnenju nekaterih naj bi se z združevanjem centrov za socialno delo začela razgradnja delovanja teh institucij v javnem interesu. Reorganizacija CSD-jev ne gre v smeri njihovega ukinjanja, saj se zavedajo, da je kakovost delovanja centrov za socialno delo njihova prisotnost v okolju". Gre za naloge, pri katerih je pomemben neposreden stik z uporabniki.

 

Cilj reorganizacije je specializacija centrov za socialno delo, saj na MDDSZ-ju ugotavljajo, da določene naloge centrov za socialno delo niso smiselne po številu obravnav. Cilj reorganizacije je tako specializacija centrov za socialno delo in njihova še večja učinkovitost na posameznih področjih.

 

Z ZUJF so bili člani sprotno informirani.

Dejstvo je, da smo sindikati z neodpravljenimi plačnimi nesorazmerji, dosegli odpravo le teh – kar v našem primeru pomeni, da se je veliki večini naših članov (88%) plača povišala za 2PR (2×4%) in v skladu z znižanjem, na katerega smo pristali vsi Sindikati JS, hkrati znižala za 8% - pomeni, da ostanemo na istem.

Občutili bomo pa ostale ukrepe ZUJF: - znižanje nadomestila potnih stroškov z 15% na 8% neosvinčenega benzina, nadomestilo za malico se zniža na 3,52% in kar je še najbolj problematično za nas – letos ne bomo prejeli v celoti izplačanega regresa, čeprav so naše pravne službe mnenja, da je izplačilo le tega zapadlo 1.1.2012.

V zvezi s tem bo KSS Pergam in seveda z njim tudi Sindikat CSD SINCE07 uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva, da naši člani pridobijo tudi preostali (neizplačan) del regresa za letošnje leto.

 

Sekretar Sindikata bo vsem Sindikalnim zaupnikom pisno posredoval zaprosilo za posredovanje najnovejših Seznamov članov po posameznih zavodih.

Na osnovi tega se bo šlo v izdelavo članskih kartic za naše nove člane.
 
Komentiraj!
 
 
 
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Sestanek sindikalnih zaupnikov sindikata SINCE07 (07.06.2007)
 
 
Varstvo osebnih podatkov (18.02.2022)
Stavka 16.2.2022 (10.02.2022)
Pogajanja: Tarifni del KPDZSV (15.11.2021)
Enotni plačni sistem v javnem sektorju (29.03.2021)
Izjava za javnost - Zakon o debirokratizaciji (16.03.2021)
ZAČASNO ZADRŽANJE PKP7 - ODPOVED BREZ RAZLOGA (23.02.2021)
ZAHTEVE KSS PERGAM DO VLADE RS IN PRIDRUŽITEV PRIPRAVAM NA SPLOŠNO STAVKO (10.12.2020)
Predlogi KSS PERGAM za vključitev v PKP7 (07.12.2020)
KSS PERGAM sprejelo Pravilnik o pravni pomoči KSS PERGAM (16.11.2020)
Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu (16.11.2020)
Dopis v zvezi z izplačilom Dodatkov za delo v rizičnih razmerah (13.08.2020)
Najnovejše informacije, ukrepi in priporočila v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19 (26.03.2020)
SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV  (27.11.2018)
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (21.05.2018)
Razpust posebne vladne pogajalske skupine (16.04.2018)
Obvestilo (25.01.2018)
STAVKA DNE 24.01.2018 (15.01.2018)
VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO  (15.01.2018)
Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest to 26. PR - obvestilo o objavi aneksov h KP (13.09.2017)
Poročilo o posvetu o reorganizaciji CSD (08.03.2017)
Reorganizacija CSD - POSVET v DRŽAVNEM SVETU (07.03.2017)
Preveč izplačane plače (22.01.2017)
VABILO na okroglo mizo na temo prekarnosti, 21.11.2016 (16.11.2016)
PREDLOG SINDIKATOV Z DNE 4.11.2016 (15.11.2016)
SKUPEN SINDIKALNI PREDLOG VAROVALK V DOGOVORU 2017–2019 (4.11.2016) (15.11.2016)
NOVE UGODNOSTI za člane KSS Pergam (14.11.2016)
Živel 1. maj, praznik dela (30.04.2016)
NOVE UGODNOSTI ZA ČLANE SINDIKATA PERGAM (22.11.2015)
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (16.11.2015)
Sklic 3. generalne skupščine (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 4.številka (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 3.številka (22.03.2015)
JAVNI USLUŽBENEC – NAPREDOVANJE (21.03.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 2.številka (25.01.2015)
Dogovor (04.12.2014)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 1.številka (24.11.2014)
Doniranje 0,5% dohodnine (23.11.2014)
Sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zvezi s postopki vračila preveč izplačanih plač (28.07.2014)
Pojasnila v zvezi s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev MDDSZ - 2012, 2013 (17.12.2013)
Skupna izjava za javnost (23.10.2013)
Tretja četrtina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah-realizacija sodbe (23.10.2013)
Ugodna ponudba počitniških kapacitet (11.10.2013)
Pogajanja (11.10.2013)
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač (16.05.2013)
Regres za letni dopust za leto 2012 (19.04.2013)
KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV JAVNEGA SEKTORJA (23.01.2013)
SPLOŠNA STAVKA JAVNEGA SEKTORJA (17.01.2013)
Preoblikovanje Glavnega odbora Sindikata centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam v Stavkovni Odbor (06.12.2012)
Ukinjajo nam socialno državo (17.11.2012)
Zahteve sindikatov glede proračuna (16.11.2012)
Ključna stališča KSS PERGAM glede Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  (15.11.2012)
Odprto pismo Predsedniku Vlade RS Janezu Janši (30.09.2012)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (14.06.2012) (20.09.2012)
Živel 1. maj, praznik dela (01.05.2012)
Predlog - uravnoteženje javnih financ  (28.03.2012)
IZJAVA ZA JAVNOST (01.02.2012)
PLAČNI SISTEM IN PRAVNO MNENJE (14.07.2011)
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Naša nova zloženka (25.11.2010)
Sporazum o reševanju stavkovnih zahtev (19.10.2010)
ANEKS št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor  (18.10.2010)
DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2011 IN 2012 (18.10.2010)
Pogajalska skupina reprezentivnih sindikatov javnega sektorja v RS (01.10.2010)
POZIV K PODPORI PRI UVELJANJU ŽE DOSEŽENIH PRAVIC ZAPOSLENIH NA CSD V SLOVENIJI (14.09.2010)
ŽIVEL 1. MAJ, PRAZNIK DELA (27.04.2010)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (09.02.2010)
ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE  (26.09.2009)
RAZPIS ZA PREDSEDNIKA IN DRUGEGA PODPREDSEDNIKA SINDIKATA SINCE07 (28.07.2009)
MORDA VAS ZANIMA.... (17.06.2009)
Dragi člani, drage članice SINCE07!  (12.06.2009)
Bili smo… Seminar: Centri za socialno delo v konfliktni situacijah navzkrižnih interesov (03.06.2009)
Dragi člani, zaupniki in simpatizerji SINCE07! (29.04.2009)
Izredna skupščina SINCE07 (18.04.2009)
Stališče sindikata SINCE07 na pojasnila Varuhinje človekovih pravic RS (09.02.2009)
Izjava za javnost (09.02.2009)
Prihajajo pogajanja 2009 (30.01.2009)
Zagate novega plačnega sistema (16.10.2008)
Poletni oddih v pričakovanju burne jeseni (27.07.2008)
1.maj (28.04.2008)
Vseevropske sindikalne demonstracije v Ljubljani (27.03.2008)
Informacija o VI., VII/1 in VII/2 izobrazbi (18.03.2008)
Sobotno delo na centrih za socialno delo ukinjeno! (18.03.2008)
Splošne opozorilne stavke javnega sektorja, ki je bila napovedana za 30. januar, ne bo. (25.01.2008)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Razpis za sekretarja SINCE 07 – Sindikata centrov za socialno delo Slovenije – KSS Pergam (11.12.2007)
Oddaja Trenja (29.11.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
VSI NA CESTE! (26.10.2007)
Zapisnik 1. Generalne skupščine (25.10.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Program dela - načelne usmeritve  (03.10.2007)
Poziv (01.10.2007)
Generalna skupščina (13.09.2007)
Reprezentativnost (11.09.2007)
Reprezentativnost sindikata SINCE07 (13.08.2007)
Razpis (25.07.2007)
Aneks h kolektivni pogodbi (24.07.2007)
Forum SINCE07 (10.07.2007)
Kolektivna pogodba (09.07.2007)
Pa smo jo dobili! (13.06.2007)
Sestanek sindikata 14.06.2007 (07.06.2007)
Spoštovane kolegice in kolegi  (31.05.2007)
Prvi maj je praznik dela (01.05.2007)
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Designed & Administrated by: Maja Štajer