Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
Pogajanja: Tarifni del KPDZSV   (15.11.2021)


Spoštovani zaupniki,

v petek, 12.11.2021 smo prejeli končno verzijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (v Prilogi), ki je rezultat pogajanj med Vlado RS (MZ in MDDSZ) in reprezentativnimi sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva, ki so se pričela 27.8.2021.

Pogajanja so se pričela na pobudo Ministrstva za zdravje, z namenom zajeziti odliv kadra s področja zdravstva (predvsem negovalno osebje) kar trenutno predstavlja zelo velik problem pri obvladovanju epidemije (kot je navedeno v Dogovoru: "primarno zaradi akutnega reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene nege in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov in aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ter aneksov h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi"). Fokus pogajanj je tako bil na plačni skupini E3 (zdravstvena nega) - glede na to, da imamo skupno KP z dejavnostjo zdravstva, pa smo seveda v pogajanjih sodelovali tudi mi in tudi ostali sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva.

Pogajanja so se nanašala na tarifni del dveh KP - Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (KZZN) in Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (KPDZSV), pogajali smo se o spremembah uvrstitev DM iz plačnih skupin E2, E3, E4, F1, F2 in J.

Ob koncu pogajanj smo z vladno stranjo sklenili Dogovor (v Prilogi), ki vsebuje nekatera (za nas) pomembna določila:
  • do 15. 1. 2022 pričeli pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma v zdravstveni negi, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru teh ali predhodnih pogajanj, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 24. aprila 2022.
  • Delovni mesti brez naziva F027xxx Strokovni sodelavec za prejemke in oprostitve l, Vll/1 in F027xxx Strokovni sodelavec v programih , Vll/1, se uporabljata do 1. decembra koledarskega leta, ki sledi uveljavitvi nove ureditve postopka napredovanja strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive, ki bo strokovnim sodelavcem omogočal opravljanje strokovnega izpita s področja socialnega varstva, (to velja tudi za DM Strokovni sodelavec za prejemke in oprostitve Il, Vl , ki smo ga uvedli leta 2017) - glede tega vas lahko informiram, da smo ravno v sredo, 10.11.2021 imeli Sestanek na to temo, z vsemi deležniki - MDDSZ, SZ, Sindikati in tokrat je končno zaznati odločnost na strani MDDSZ, da se to "nezakonito" stanje končno uredi in s tem tudi našim kolegom na delovnih mestih Strokovni sodelavec omogoči napredovanje v nazive - še do konca leta 2021.
  • Podpisniki se zavezujejo, da bodo v okviru pogajanj za sklenitev aneksa k Kolektivni pogodbi za javni sektor podprli in predlagali uvedbo dodatka za deficitarnost, povišanje dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času - mislim, da v trenutnih razmerah, ki so prisotne na CSD-jih (odhodi delavcev, težave s pridobivanjem novega, kompetentnega kadra (ponavljanje razpisov, ... )), ne bomo imeli pretiranih težav pri dokazovanju, da spadamo med deficitarne poklice.
V pogajanjih je bilo za našo dejavnost doseženo kar je bilo mogoče, članom na DM kjer ni prišlo do sprememb (čeprav je naš sindikat predlagal veliko širši nabor DM - npr. sploh dvig za vseh šest DM strokovnih delavcev, pa dvige za več DM v plačni skupini F2, da ne govorim o plačni skupini J, kjer nam je in za zdravstvo in socialno varstvo skupaj, uspelo od trenutno 125 DM, kolikor jih je v KPDZSV v J plačni skupini izpogajati dvige le za 16 DM.) pa sporočam, da bomo v "drugem krogu" pogajanj (Dogovor - pogajanja, ki se pričnejo 15.1.2022) naredili vse, da vladno stran uspemo prepričati, da smo s tem Aneksom ustvarili določene anomalije glede na dosedanja razmerja pri primerljivih DM in to takrat uveljavili.

Pričakujemo termin podpisa Aneksa h KPDZSV, ki se bo zgodil zelo hitro - najverjetneje v prvi polovici naslednjega tedna (15. - 19.11.). Sekretar Tadej Zajec, bo takoj v ponedeljek, 15.11. sklical Korespondenčno Sejo Glavnega odbora - zaupnike prosim, da se v najkrajšem možnem času (če je mogoče, kar takoj v pon., saj ni izključeno, da bo Podpis Aneksa že v torek, 16.11.), opredelijo glede pristopa k podpisu Aneksa. Tukaj moram opozoriti, da pri panožnih KP (kamor spada tudi KPDZSV) ni kvoruma, tako kot pri KPJS - kar pomeni, če podpiše en sindikat KP stopi v veljavo. Sindikati s področja zdravstva bodo zagotovo pristopili k podpisu, tako, da je precej irelevantno ali podpišemo ali ne - sam pa predlagam, da vseeno pristopimo k podpisu, saj bomo s tem pridobili večjo kredibilnost pri pogajanju v "drugem krogu" pogajanj, za dvige v še preostalih DM v naši dejavnosti.

Predsednik Sindikata Centrov ta socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam
Perica Radonjić, univ.dipl.psih.Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti ZSV ...
Aneks-NEGA ...
Aneks KPSZV ... 
Komentiraj!
 
Pecnik Suzana (19. 07. 2022 12:36:28)
Pozdravljeni, ponudba posojila med resnimi in poštenimi posamezniki v 72 urah.
Za vse vaše finančne težave sem vam še naprej pripravljen pomagati. moj kredit je odprt za posameznike in podjetja, ki so sposobni spoštovati pravico do financiranja in pogodbo, ki jo bomo morali podpisati. kontaktirajte me po e-pošti: pecniksuzana0@gmail.com
 
 
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Sestanek sindikalnih zaupnikov sindikata SINCE07 (07.06.2007)
 
 
Varstvo osebnih podatkov (18.02.2022)
Stavka 16.2.2022 (10.02.2022)
Pogajanja: Tarifni del KPDZSV (15.11.2021)
Enotni plačni sistem v javnem sektorju (29.03.2021)
Izjava za javnost - Zakon o debirokratizaciji (16.03.2021)
ZAČASNO ZADRŽANJE PKP7 - ODPOVED BREZ RAZLOGA (23.02.2021)
ZAHTEVE KSS PERGAM DO VLADE RS IN PRIDRUŽITEV PRIPRAVAM NA SPLOŠNO STAVKO (10.12.2020)
Predlogi KSS PERGAM za vključitev v PKP7 (07.12.2020)
KSS PERGAM sprejelo Pravilnik o pravni pomoči KSS PERGAM (16.11.2020)
Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu (16.11.2020)
Dopis v zvezi z izplačilom Dodatkov za delo v rizičnih razmerah (13.08.2020)
Najnovejše informacije, ukrepi in priporočila v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19 (26.03.2020)
SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV  (27.11.2018)
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (21.05.2018)
Razpust posebne vladne pogajalske skupine (16.04.2018)
Obvestilo (25.01.2018)
STAVKA DNE 24.01.2018 (15.01.2018)
VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO  (15.01.2018)
Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest to 26. PR - obvestilo o objavi aneksov h KP (13.09.2017)
Poročilo o posvetu o reorganizaciji CSD (08.03.2017)
Reorganizacija CSD - POSVET v DRŽAVNEM SVETU (07.03.2017)
Preveč izplačane plače (22.01.2017)
VABILO na okroglo mizo na temo prekarnosti, 21.11.2016 (16.11.2016)
PREDLOG SINDIKATOV Z DNE 4.11.2016 (15.11.2016)
SKUPEN SINDIKALNI PREDLOG VAROVALK V DOGOVORU 2017–2019 (4.11.2016) (15.11.2016)
NOVE UGODNOSTI za člane KSS Pergam (14.11.2016)
Živel 1. maj, praznik dela (30.04.2016)
NOVE UGODNOSTI ZA ČLANE SINDIKATA PERGAM (22.11.2015)
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (16.11.2015)
Sklic 3. generalne skupščine (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 4.številka (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 3.številka (22.03.2015)
JAVNI USLUŽBENEC – NAPREDOVANJE (21.03.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 2.številka (25.01.2015)
Dogovor (04.12.2014)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 1.številka (24.11.2014)
Doniranje 0,5% dohodnine (23.11.2014)
Sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zvezi s postopki vračila preveč izplačanih plač (28.07.2014)
Pojasnila v zvezi s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev MDDSZ - 2012, 2013 (17.12.2013)
Skupna izjava za javnost (23.10.2013)
Tretja četrtina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah-realizacija sodbe (23.10.2013)
Ugodna ponudba počitniških kapacitet (11.10.2013)
Pogajanja (11.10.2013)
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač (16.05.2013)
Regres za letni dopust za leto 2012 (19.04.2013)
KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV JAVNEGA SEKTORJA (23.01.2013)
SPLOŠNA STAVKA JAVNEGA SEKTORJA (17.01.2013)
Preoblikovanje Glavnega odbora Sindikata centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam v Stavkovni Odbor (06.12.2012)
Ukinjajo nam socialno državo (17.11.2012)
Zahteve sindikatov glede proračuna (16.11.2012)
Ključna stališča KSS PERGAM glede Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  (15.11.2012)
Odprto pismo Predsedniku Vlade RS Janezu Janši (30.09.2012)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (14.06.2012) (20.09.2012)
Živel 1. maj, praznik dela (01.05.2012)
Predlog - uravnoteženje javnih financ  (28.03.2012)
IZJAVA ZA JAVNOST (01.02.2012)
PLAČNI SISTEM IN PRAVNO MNENJE (14.07.2011)
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Naša nova zloženka (25.11.2010)
Sporazum o reševanju stavkovnih zahtev (19.10.2010)
ANEKS št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor  (18.10.2010)
DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2011 IN 2012 (18.10.2010)
Pogajalska skupina reprezentivnih sindikatov javnega sektorja v RS (01.10.2010)
POZIV K PODPORI PRI UVELJANJU ŽE DOSEŽENIH PRAVIC ZAPOSLENIH NA CSD V SLOVENIJI (14.09.2010)
ŽIVEL 1. MAJ, PRAZNIK DELA (27.04.2010)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (09.02.2010)
ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE  (26.09.2009)
RAZPIS ZA PREDSEDNIKA IN DRUGEGA PODPREDSEDNIKA SINDIKATA SINCE07 (28.07.2009)
MORDA VAS ZANIMA.... (17.06.2009)
Dragi člani, drage članice SINCE07!  (12.06.2009)
Bili smo… Seminar: Centri za socialno delo v konfliktni situacijah navzkrižnih interesov (03.06.2009)
Dragi člani, zaupniki in simpatizerji SINCE07! (29.04.2009)
Izredna skupščina SINCE07 (18.04.2009)
Stališče sindikata SINCE07 na pojasnila Varuhinje človekovih pravic RS (09.02.2009)
Izjava za javnost (09.02.2009)
Prihajajo pogajanja 2009 (30.01.2009)
Zagate novega plačnega sistema (16.10.2008)
Poletni oddih v pričakovanju burne jeseni (27.07.2008)
1.maj (28.04.2008)
Vseevropske sindikalne demonstracije v Ljubljani (27.03.2008)
Informacija o VI., VII/1 in VII/2 izobrazbi (18.03.2008)
Sobotno delo na centrih za socialno delo ukinjeno! (18.03.2008)
Splošne opozorilne stavke javnega sektorja, ki je bila napovedana za 30. januar, ne bo. (25.01.2008)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Razpis za sekretarja SINCE 07 – Sindikata centrov za socialno delo Slovenije – KSS Pergam (11.12.2007)
Oddaja Trenja (29.11.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
VSI NA CESTE! (26.10.2007)
Zapisnik 1. Generalne skupščine (25.10.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Program dela - načelne usmeritve  (03.10.2007)
Poziv (01.10.2007)
Generalna skupščina (13.09.2007)
Reprezentativnost (11.09.2007)
Reprezentativnost sindikata SINCE07 (13.08.2007)
Razpis (25.07.2007)
Aneks h kolektivni pogodbi (24.07.2007)
Forum SINCE07 (10.07.2007)
Kolektivna pogodba (09.07.2007)
Pa smo jo dobili! (13.06.2007)
Sestanek sindikata 14.06.2007 (07.06.2007)
Spoštovane kolegice in kolegi  (31.05.2007)
Prvi maj je praznik dela (01.05.2007)
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Designed & Administrated by: Maja Štajer