Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE    (26.09.2009)

SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE, SINCE07 15.9.2009, Trg of 14

 

1.Volitve in imenovanja
Ker predsednik sindikata Matic Munc odhaja v pravosodje, je bil od aprila 2009 odprt razpis za novega predsednika, vendar nismo prejeli nobene kandidature. Dokler ne dobimo novega predsednika, bo sindikat vodil podpredsednik Perica Radonjič. Obenem so bili predlagani še trije novi podpredsedniki in sicer eden iz Maribora, drug iz Ljubljane in tretji iz Kranja. S tem bi lažje pokrivali vso državo in se hitreje usklajevali in odzivali.
Statut v svojem 27. členu omogoča oz. določa, da se v primeru ustreznega kandidata, lahko izvede volitve kadarkoli v letu oz. siceršnjem mandatu predsedstva.

SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE, SINCE07 15.9.2009, Trg of 14

 

Prisotni: Perica Radonjič, Matic Munc, Irena Velič, Jolanda Volčjak, Polona Lovšin, Nina Bavdek, Darja B. Vesel, Mateja Prosen, Melita Žontar, Boris Kosec, Neva Volarič, Zdravka Krušič, Ana Kreft, Agica Recek, Alenka Kolar, Mirjana Milovanovič, Cvetka Hočevar, Manuela K.Fajdiga, Barbara Avsec, Verena Kogoj.


1.Volitve in imenovanja
Ker predsednik sindikata Matic Munc odhaja v pravosodje, je bil od aprila 2009 odprt razpis za novega predsednika, vendar nismo prejeli nobene kandidature. Dokler ne dobimo novega predsednika, bo sindikat vodil podpredsednik Perica Radonjič. Obenem so bili predlagani še trije novi podpredsedniki in sicer eden iz Maribora, drug iz Ljubljane in tretji iz Kranja. S tem bi lažje pokrivali vso državo in se hitreje usklajevali in odzivali.
Statut v svojem 27. členu omogoča oz. določa, da se v primeru ustreznega kandidata, lahko izvede volitve kadarkoli v letu oz. siceršnjem mandatu predsedstva.

 

2.Pogajanja z vlado
Najbolj pereča tema zadnje čase so spet plače in predlagani vladni ukrepi.O njih smo izčrpno pisali že ves teden, zato le na kratko- vlada je poslala nekaj možnih ukrepov. Nobeden ni sprejemljiv za vse, zato je tak manever vladne strani razumeti kot pot v sprtje in razdor med sindikati. Za naš sindikat je najustreznejši drugi.

Pergam, ki je naš krovni sindikat in zastopa tudi nam sorodne, je od vlade zahteval, da pripravi enoten predlog. Od tega je odvisno, kaj se bo dogajalo naprej. Pogajanja se bodo nadaljevala v petek 18.9.2009. Od izida je odvisno naše nadaljnje ukrepanje.
Zaupniki SINCE07 so s 16 glasovi ZA in 1 zadržanim glasom podprli ta  predlog, ena članica pa je glasovala za vladni drugi predlog.

 

3.Diskusija o nadaljnji usmeritvi sindikata in njegovem širjenju
 Strinjali smo se, da je v dani situaciji smotrno, da krepimo predvsem članstvo na CSDjih in prepustimo usmeritve sindikata v strokovne delavce na drugih področjih za prihodnost. Enako tudi idejo o poklicnem sindikatu.
Na CSD-je, kjer zaposleni niso včlanjeni v noben sindikat, se pošlje kontaktno pismo z vabilom za včlanitev v SINCE07.

 

4. Letno izobraževanje
Letošnje izobraževanje bo 15.-16.10. na Jelenovem grebenu pri Podčetrtku. Predlaganih je bilo nekaj tem, ki že sovpadajo s sicer predlaganimi s strani sekretarke
Ad5.) Pod točko razno je bilo govora o zadnjih aneksih, ki so neenotni in od centra do centra drugačni, vendar ne vplivajo na naše plače ali karkoli drugega.

 

5.Razno
Dotaknili smo se reorganizacije Centrov, o katerem še niti predlagatelji ne znajo kaj dosti povedati, aneksih in mejlih, ki ne dosežejo vseh članov. Sprejet je predlog o alternativnem e-naslovu članic (izbira prepuščena posamezniku) , na katerega bi prejemale sindikalne vsebine.

 

Zapisnik pripravila
Verena KOGOJ
Sekretarka SINCE07
 
Komentiraj!
 
RA (29. 09. 2009 19:48:54)
Med tem ko se organi ukvarjate z volitvami in podobno, bo vlada sprejela interventni zakon in nam naredila še več krivic. Počasi bodo DSP večje, kot naše plače.
 
 
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Sestanek sindikalnih zaupnikov sindikata SINCE07 (07.06.2007)
 
 
Varstvo osebnih podatkov (18.02.2022)
Stavka 16.2.2022 (10.02.2022)
Pogajanja: Tarifni del KPDZSV (15.11.2021)
Enotni plačni sistem v javnem sektorju (29.03.2021)
Izjava za javnost - Zakon o debirokratizaciji (16.03.2021)
ZAČASNO ZADRŽANJE PKP7 - ODPOVED BREZ RAZLOGA (23.02.2021)
ZAHTEVE KSS PERGAM DO VLADE RS IN PRIDRUŽITEV PRIPRAVAM NA SPLOŠNO STAVKO (10.12.2020)
Predlogi KSS PERGAM za vključitev v PKP7 (07.12.2020)
KSS PERGAM sprejelo Pravilnik o pravni pomoči KSS PERGAM (16.11.2020)
Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu (16.11.2020)
Dopis v zvezi z izplačilom Dodatkov za delo v rizičnih razmerah (13.08.2020)
Najnovejše informacije, ukrepi in priporočila v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19 (26.03.2020)
SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV  (27.11.2018)
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (21.05.2018)
Razpust posebne vladne pogajalske skupine (16.04.2018)
Obvestilo (25.01.2018)
STAVKA DNE 24.01.2018 (15.01.2018)
VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO  (15.01.2018)
Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest to 26. PR - obvestilo o objavi aneksov h KP (13.09.2017)
Poročilo o posvetu o reorganizaciji CSD (08.03.2017)
Reorganizacija CSD - POSVET v DRŽAVNEM SVETU (07.03.2017)
Preveč izplačane plače (22.01.2017)
VABILO na okroglo mizo na temo prekarnosti, 21.11.2016 (16.11.2016)
PREDLOG SINDIKATOV Z DNE 4.11.2016 (15.11.2016)
SKUPEN SINDIKALNI PREDLOG VAROVALK V DOGOVORU 2017–2019 (4.11.2016) (15.11.2016)
NOVE UGODNOSTI za člane KSS Pergam (14.11.2016)
Živel 1. maj, praznik dela (30.04.2016)
NOVE UGODNOSTI ZA ČLANE SINDIKATA PERGAM (22.11.2015)
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (16.11.2015)
Sklic 3. generalne skupščine (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 4.številka (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 3.številka (22.03.2015)
JAVNI USLUŽBENEC – NAPREDOVANJE (21.03.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 2.številka (25.01.2015)
Dogovor (04.12.2014)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 1.številka (24.11.2014)
Doniranje 0,5% dohodnine (23.11.2014)
Sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zvezi s postopki vračila preveč izplačanih plač (28.07.2014)
Pojasnila v zvezi s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev MDDSZ - 2012, 2013 (17.12.2013)
Skupna izjava za javnost (23.10.2013)
Tretja četrtina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah-realizacija sodbe (23.10.2013)
Ugodna ponudba počitniških kapacitet (11.10.2013)
Pogajanja (11.10.2013)
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač (16.05.2013)
Regres za letni dopust za leto 2012 (19.04.2013)
KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV JAVNEGA SEKTORJA (23.01.2013)
SPLOŠNA STAVKA JAVNEGA SEKTORJA (17.01.2013)
Preoblikovanje Glavnega odbora Sindikata centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam v Stavkovni Odbor (06.12.2012)
Ukinjajo nam socialno državo (17.11.2012)
Zahteve sindikatov glede proračuna (16.11.2012)
Ključna stališča KSS PERGAM glede Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  (15.11.2012)
Odprto pismo Predsedniku Vlade RS Janezu Janši (30.09.2012)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (14.06.2012) (20.09.2012)
Živel 1. maj, praznik dela (01.05.2012)
Predlog - uravnoteženje javnih financ  (28.03.2012)
IZJAVA ZA JAVNOST (01.02.2012)
PLAČNI SISTEM IN PRAVNO MNENJE (14.07.2011)
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Naša nova zloženka (25.11.2010)
Sporazum o reševanju stavkovnih zahtev (19.10.2010)
ANEKS št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor  (18.10.2010)
DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2011 IN 2012 (18.10.2010)
Pogajalska skupina reprezentivnih sindikatov javnega sektorja v RS (01.10.2010)
POZIV K PODPORI PRI UVELJANJU ŽE DOSEŽENIH PRAVIC ZAPOSLENIH NA CSD V SLOVENIJI (14.09.2010)
ŽIVEL 1. MAJ, PRAZNIK DELA (27.04.2010)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (09.02.2010)
ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE  (26.09.2009)
RAZPIS ZA PREDSEDNIKA IN DRUGEGA PODPREDSEDNIKA SINDIKATA SINCE07 (28.07.2009)
MORDA VAS ZANIMA.... (17.06.2009)
Dragi člani, drage članice SINCE07!  (12.06.2009)
Bili smo… Seminar: Centri za socialno delo v konfliktni situacijah navzkrižnih interesov (03.06.2009)
Dragi člani, zaupniki in simpatizerji SINCE07! (29.04.2009)
Izredna skupščina SINCE07 (18.04.2009)
Stališče sindikata SINCE07 na pojasnila Varuhinje človekovih pravic RS (09.02.2009)
Izjava za javnost (09.02.2009)
Prihajajo pogajanja 2009 (30.01.2009)
Zagate novega plačnega sistema (16.10.2008)
Poletni oddih v pričakovanju burne jeseni (27.07.2008)
1.maj (28.04.2008)
Vseevropske sindikalne demonstracije v Ljubljani (27.03.2008)
Informacija o VI., VII/1 in VII/2 izobrazbi (18.03.2008)
Sobotno delo na centrih za socialno delo ukinjeno! (18.03.2008)
Splošne opozorilne stavke javnega sektorja, ki je bila napovedana za 30. januar, ne bo. (25.01.2008)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Razpis za sekretarja SINCE 07 – Sindikata centrov za socialno delo Slovenije – KSS Pergam (11.12.2007)
Oddaja Trenja (29.11.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
VSI NA CESTE! (26.10.2007)
Zapisnik 1. Generalne skupščine (25.10.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Program dela - načelne usmeritve  (03.10.2007)
Poziv (01.10.2007)
Generalna skupščina (13.09.2007)
Reprezentativnost (11.09.2007)
Reprezentativnost sindikata SINCE07 (13.08.2007)
Razpis (25.07.2007)
Aneks h kolektivni pogodbi (24.07.2007)
Forum SINCE07 (10.07.2007)
Kolektivna pogodba (09.07.2007)
Pa smo jo dobili! (13.06.2007)
Sestanek sindikata 14.06.2007 (07.06.2007)
Spoštovane kolegice in kolegi  (31.05.2007)
Prvi maj je praznik dela (01.05.2007)
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Designed & Administrated by: Maja Štajer