Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
Sestanek sindikalnih zaupnikov sindikata SINCE07   (07.06.2007)

19.aprila 2007 smo v Jakopičevi dvorani, PERGAM, Trg OF 14 v Ljubljani imeli prvi sestanek sindikalnih zaupnikov sindikata SINCE07. Preberite zapisnik.

SESTANEK SINDIKALNIH ZAUPNIKOV

SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE07


19. APRIL 2007,  Jakopičeva dvorana, PERGAM – Trg OF 14, Ljubljana


 

Prisotni: Matic Munc (CSD Lj.-Moste Polje), Peter Virant (CSD Lj.-Šiška), Jakob Počivavšek (KSS PERGAM), Vida Fras (KSS PERGAM), Bogdana Novak (CSD Tržič), Irena Velič (CSD Lj.-Šiška), Boris Kosec (CSD Lj.-Center), Bojana Radovan (CSD Lj.-Center), Mirjana Milovanovič (CSD Ptuj), Neva Volarič (CSD Piran), Odiseja Maksimovič (CSD Lj.-Moste Polje), Pepi Radonjič (CSD Lj.-Bežigrad)

 1. Prisotne sindikalne zaupnike informiramo, da potrebujemo njihove podatke (ime – priimek, naslov, davčna št., št. Transakcijskega računa) za povrnitev potnih stroškov.
 2. Generalna sekretarka KSS Pergam ga. Vida Fras izreče dobrodošlico vsem prisotnim in predstavi KSS Pergam.
 3. Generalni sekretar Sindikata centrov za socialno delo SINCE07 g. Peter Virant predstavi dosedanje delo sindikata SINCE07.

G. Virant nam poda tudi finančno poročilo:

  1. pri nakazovanju članarine na račun KSS  Pergam je potrebno pripisati ali gre za 100% ali 50% članarine (v primeru, ko sindikat zavoda že odvaja 50% na svoj račun),
  2. naročena je izdelava spletne strani sindikata SINCE07, za kar bomo namenili določena sredstva iz računa SINCE07,
  3. prisotni sindikalni zaupniki se strinjajo, da se povrnejo potni stroški predsedstvu sindikata (Munc, Virant, Radonjič) za obiske CSD-jev po Sloveniji, kjer so opravljali predstavitve sindikata SINCE07 in tako pridobivali nove člane.
 1. Podpredsednik sindikata SINCE07 prisotne sindikalne zaupnike seznani s postopki povezanimi z ustanavljanjem sindikata v zavodu (Podrobna navodila se v pisni obliki nahajajo na e-mail predalu SINCE07)
 2. Generalni sekretar SINCE07 nas informira, da je sindikat SINCE07 prejel odločbo iz MDDSZ o deponiranju statuta SINCE07. Sindikat bo reprezentativen na državnem nivoju po šestih mesecih od ustanovitve t.j. 15.08. 2007. .
 3. Formirajo se delovne skupine:
  1. delovna skupina za izdelavo PROGRAMSKIH USMERITEV Sindikata centrov za socialno delo SINCE07. Te naj bi bile formulirane do septembrskega kongresa. Skupino sestavljajo: - Matic Munc, Peter Virant, Mirjana Milovanovič in Neva Volarič. Jaka Počivavšek,, pravni svetovalec za javni sektor v KSS Pergam, nas opozori, da se pripravljajo programske usmeritve Zveze sindikatov javnega sektorja pri KSS Pergam in primerno bi bilo, če bi se naše programske usmeritve ujemale z njimi (oz. vsaj, da bi ne bile v nasprotju z njimi).
  2. Naslednja delovna skupina bo delala na dodelavi STATUTA SINCE07. V njej so: Perica Radonjič, Odiseja Maksimovič in Jaka Počivavšek.
  3. Kot zelo pereč in aktualen problem na večini CSD se pojavlja vprašanje NASILJA NA DELOVNEM MESTU. Ustanovi se delovna skupina, ki bo izdelala protokol ravnanja v takšnih primerih. Delovno skupino sestavljajo: Matic Munc, Peter Virant, Perica Radonjič in Neva Volarič. V zvezi z vprašanjem nasilja na delovnem mestu se sprejme predlog, da se na naslednji sestanek sindikalnih zaupnikov SINCE07 povabi direktorja Socialne inšpekcije pri MDDSZ g. Petra Stefanoskega.
 4. Podpredsednik SINCE07 g. Radonjič prisotne seznani z vsebino sestanka z državnim sekkretarjem na MDDSZ g. Davorjem Dominkušom. Sestanka so se udeležili predsednik Matic Munc, Generalni sekretar Peter Virant in podpredsednik Perica Radonjič.
 5. Pravni svetovalec za javni sektor pri KSS Pergam g. Jaka Počivavšek nas seznani s potekom in trenutnim stanjem pogajanj o Kolektivni pogodbi za javni sektor.
 6. Generalni sekretar SINCE07 nas seznani, da bo naš naslednji korak, po zaključku vseh dejavnosti povezanih z ustanovitvijo SINCE07, vsekakor sprejem Kolektivne pogodbe za dejavnost CSD.
 7. Določimo datum 1. REDNEGA KONGRESA Sindikata centrov za socialno delo SINCE07 – četrtek, 27.9.2007 ob 10,00 v prostorih Pergama na Trgu OF 14. Dogovorimo se tudi za naslednji sestanek sindikalnih zaupnikov SINCE07 in sicer za četrtek, 14.6.2007.
 8. Ker se bližajo volitve v KSS Pergam, sindikat SINCE07 sprejme sklep, da se strinjamo s kandidaturo g. Dušana Rebolja za predsednika KSS Pergam.
 9. Generalni sekretar nas informira, da tudi drugi sindikati (npr. sindikat MOČ – sindikat rejnic; sindikat psihiatrične klinike Ljubljan, … ) izražajo interes k pristopu k SINCE07; vendar je naša usmeritev zaenkrat – konsolidacija na področju sindikatov CSD in šele potem lahko razmišljamo o širitvi področja delovanja.

zapisal

Podpredsednik sindikata centrov za socialno delo SINCE07

Perica Radonjič

 

 

 
 
Komentiraj!
 
 
 
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Sestanek sindikalnih zaupnikov sindikata SINCE07 (07.06.2007)
 
 
Varstvo osebnih podatkov (18.02.2022)
Stavka 16.2.2022 (10.02.2022)
Pogajanja: Tarifni del KPDZSV (15.11.2021)
Enotni plačni sistem v javnem sektorju (29.03.2021)
Izjava za javnost - Zakon o debirokratizaciji (16.03.2021)
ZAČASNO ZADRŽANJE PKP7 - ODPOVED BREZ RAZLOGA (23.02.2021)
ZAHTEVE KSS PERGAM DO VLADE RS IN PRIDRUŽITEV PRIPRAVAM NA SPLOŠNO STAVKO (10.12.2020)
Predlogi KSS PERGAM za vključitev v PKP7 (07.12.2020)
KSS PERGAM sprejelo Pravilnik o pravni pomoči KSS PERGAM (16.11.2020)
Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu (16.11.2020)
Dopis v zvezi z izplačilom Dodatkov za delo v rizičnih razmerah (13.08.2020)
Najnovejše informacije, ukrepi in priporočila v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19 (26.03.2020)
SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV  (27.11.2018)
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (21.05.2018)
Razpust posebne vladne pogajalske skupine (16.04.2018)
Obvestilo (25.01.2018)
STAVKA DNE 24.01.2018 (15.01.2018)
VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO  (15.01.2018)
Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest to 26. PR - obvestilo o objavi aneksov h KP (13.09.2017)
Poročilo o posvetu o reorganizaciji CSD (08.03.2017)
Reorganizacija CSD - POSVET v DRŽAVNEM SVETU (07.03.2017)
Preveč izplačane plače (22.01.2017)
VABILO na okroglo mizo na temo prekarnosti, 21.11.2016 (16.11.2016)
PREDLOG SINDIKATOV Z DNE 4.11.2016 (15.11.2016)
SKUPEN SINDIKALNI PREDLOG VAROVALK V DOGOVORU 2017–2019 (4.11.2016) (15.11.2016)
NOVE UGODNOSTI za člane KSS Pergam (14.11.2016)
Živel 1. maj, praznik dela (30.04.2016)
NOVE UGODNOSTI ZA ČLANE SINDIKATA PERGAM (22.11.2015)
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (16.11.2015)
Sklic 3. generalne skupščine (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 4.številka (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 3.številka (22.03.2015)
JAVNI USLUŽBENEC – NAPREDOVANJE (21.03.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 2.številka (25.01.2015)
Dogovor (04.12.2014)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 1.številka (24.11.2014)
Doniranje 0,5% dohodnine (23.11.2014)
Sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zvezi s postopki vračila preveč izplačanih plač (28.07.2014)
Pojasnila v zvezi s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev MDDSZ - 2012, 2013 (17.12.2013)
Skupna izjava za javnost (23.10.2013)
Tretja četrtina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah-realizacija sodbe (23.10.2013)
Ugodna ponudba počitniških kapacitet (11.10.2013)
Pogajanja (11.10.2013)
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač (16.05.2013)
Regres za letni dopust za leto 2012 (19.04.2013)
KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV JAVNEGA SEKTORJA (23.01.2013)
SPLOŠNA STAVKA JAVNEGA SEKTORJA (17.01.2013)
Preoblikovanje Glavnega odbora Sindikata centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam v Stavkovni Odbor (06.12.2012)
Ukinjajo nam socialno državo (17.11.2012)
Zahteve sindikatov glede proračuna (16.11.2012)
Ključna stališča KSS PERGAM glede Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  (15.11.2012)
Odprto pismo Predsedniku Vlade RS Janezu Janši (30.09.2012)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (14.06.2012) (20.09.2012)
Živel 1. maj, praznik dela (01.05.2012)
Predlog - uravnoteženje javnih financ  (28.03.2012)
IZJAVA ZA JAVNOST (01.02.2012)
PLAČNI SISTEM IN PRAVNO MNENJE (14.07.2011)
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Naša nova zloženka (25.11.2010)
Sporazum o reševanju stavkovnih zahtev (19.10.2010)
ANEKS št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor  (18.10.2010)
DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2011 IN 2012 (18.10.2010)
Pogajalska skupina reprezentivnih sindikatov javnega sektorja v RS (01.10.2010)
POZIV K PODPORI PRI UVELJANJU ŽE DOSEŽENIH PRAVIC ZAPOSLENIH NA CSD V SLOVENIJI (14.09.2010)
ŽIVEL 1. MAJ, PRAZNIK DELA (27.04.2010)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (09.02.2010)
ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE  (26.09.2009)
RAZPIS ZA PREDSEDNIKA IN DRUGEGA PODPREDSEDNIKA SINDIKATA SINCE07 (28.07.2009)
MORDA VAS ZANIMA.... (17.06.2009)
Dragi člani, drage članice SINCE07!  (12.06.2009)
Bili smo… Seminar: Centri za socialno delo v konfliktni situacijah navzkrižnih interesov (03.06.2009)
Dragi člani, zaupniki in simpatizerji SINCE07! (29.04.2009)
Izredna skupščina SINCE07 (18.04.2009)
Stališče sindikata SINCE07 na pojasnila Varuhinje človekovih pravic RS (09.02.2009)
Izjava za javnost (09.02.2009)
Prihajajo pogajanja 2009 (30.01.2009)
Zagate novega plačnega sistema (16.10.2008)
Poletni oddih v pričakovanju burne jeseni (27.07.2008)
1.maj (28.04.2008)
Vseevropske sindikalne demonstracije v Ljubljani (27.03.2008)
Informacija o VI., VII/1 in VII/2 izobrazbi (18.03.2008)
Sobotno delo na centrih za socialno delo ukinjeno! (18.03.2008)
Splošne opozorilne stavke javnega sektorja, ki je bila napovedana za 30. januar, ne bo. (25.01.2008)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Razpis za sekretarja SINCE 07 – Sindikata centrov za socialno delo Slovenije – KSS Pergam (11.12.2007)
Oddaja Trenja (29.11.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
VSI NA CESTE! (26.10.2007)
Zapisnik 1. Generalne skupščine (25.10.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Program dela - načelne usmeritve  (03.10.2007)
Poziv (01.10.2007)
Generalna skupščina (13.09.2007)
Reprezentativnost (11.09.2007)
Reprezentativnost sindikata SINCE07 (13.08.2007)
Razpis (25.07.2007)
Aneks h kolektivni pogodbi (24.07.2007)
Forum SINCE07 (10.07.2007)
Kolektivna pogodba (09.07.2007)
Pa smo jo dobili! (13.06.2007)
Sestanek sindikata 14.06.2007 (07.06.2007)
Spoštovane kolegice in kolegi  (31.05.2007)
Prvi maj je praznik dela (01.05.2007)
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Designed & Administrated by: Maja Štajer