Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
Z A P I S N I K I

IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (14.06.2012) 
 

Kot se je predvidevalo je bil v samem začetku izvajanja ZUPJS-a problem v informacijskem sistemu, katerega so postopoma dograjevali, težave pa se pojavljajo še danes. Velik problem je predstavljal ročen vnos parcel, ki jih je bilo pri nekaterih družinah zelo veliko, tako, da smo potrebovali za vnos podatkov pri eni vlogi z več parcelnimi številkami 3-4 ure. Nova zakonodaja in navodila, s strani MDDSZ-ja so bila v začetku nejasna, pomanjkljiva. Povečal se je obseg dela, saj smo prevzeli novo Zakonodajo in z njo odločanje o novih pravicah. Iz ZPIZ-a smo prevzeli varstveni dodatek , odločamo o subvencijah (vrtcev, malic, najemnin) o obveznem in dodatnem zavarovanju, zraven štipendij, otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, izrednih denarnih pomoči o katerih smo odločali že prej. Prej je imela vsaka pravica svoj Zakon, sedaj je združeno vse skupaj v enem zakonu ZUPJS, zraven tega moramo poznati še podzakonske akte, Zakon o pravicah iz socialnega varstva.. Obseg dela pristojnosti in odgovornosti se je povečal. Posledično ugotavljamo primankljaj v kadru, saj smo iz občin prevzeli zelo malo ljudi. Ugotavljamo, da je premalo izobraževanj organiziranih s strani Ministrstva ( do sedaj sta bili le dve). Spremenila se je komleksnost delovnega mesta. Zadovoljstvo na delovnem mestu se je zmanjšalo, saj je velika obremenjenost, posledično so tukaj bolniške in dopusti, ki jih delavci velikokrat koristijo namesto bolniške.

 

...

 

 

IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (19.10.2010) 
 

Z dnem 13.10.2010 se je končala stavka javnega sektorja. S strani predsednika sindikata Since07 g. Perice Radonjića in pravnega svetovalca KSS Pergam, g. Jakoba Počivavška je bil predstavljen potek stavke, doseženi rezultati stavke in tudi kaj nas čaka v prihodnje. Do četrtka, dne 21.10.2010 se moramo odločiti ali bomo kot člani 22 reprezentativnih sindikatov podpisali na novo oblikovan Aneks št. 4 h KOLEKTIVNI POGODBI JAVNEGA SEKTORJA ( v nadaljevanju KPJS) in DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU za leti 2011 in 2012. Na tem mestu moramo poudariti, da ta dva dokumenta še nista usklajena s sindikalno stranjo, saj Vlada RS v dneh pogajanj po zamrznitvi stavke, ni hotela v predlog Aneksa in Dogovora vključiti naših predlogov, saj so bili zanjo nesprejemljivi.

...

 

 

SEJA GLAVNEGA ODBORA (delovni sestanek) SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (09.03.2010) 

 
 
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Na razpolago pa vam je pisna pristopna izjava.
Pristopna izjava
Designed & Administrated by: Maja Štajer