Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
POSTOPKI PRI SPREMEMBI NAZIVA SINDIKATA ZAVODA (USTANOVITVI SINDIKATA SINCE07)

Predsednik sindikata zavoda poda odstopno izjavo in izpolni izstopno izjavo, s čimer mu preneha članstvo v dosedanjem sindikatu. Tudi drugi člani (seveda tisti, kateri se za to odločijo) izpolnijo izstopne izjave in jih oddajo dosedanjemu predsedniku. Ta pošlje izpolnjene izstopne izjave na sedež SZSVS, kopije pa posreduje v računovodstvo zavoda.
Vsi, ki so se za vstop v Sindikat centrov za socialno delo SINCE 07 odločili, izpolnijo pristopne izjave in s tem postanejo člani Sindikata centrov za socialno delo SINCE 07.
Izvedejo se volitve - predsednika, podpredsednika (enega ali več), nadzornega odbora, v večjih zavodih pa tudi izvršilnih odborov.
Predsednik sindikata zavoda pošlje pristopne izjave na sedež Sindikata centrov za socialno delo SINCE 07 na naslov KSS Pergam, Trg OF 14, 1000 Ljubljana s pripisom za Sindikat centrov za socialno delo SINCE 07.
Predsednik sindikata zavoda posreduje kopije pristopnih izjav računovodstvu zavoda, skupaj z navodili glede odvajanja članarine. Članarina tako kot do sedaj znaša 0,8% bruto plače.
Delitev 50% Zavodu in 50% na račun republiškega Sindikata SINCE07 lahko opravite že v svojem Zavodu in 50% članarine nakažete na račun SINCE07 61000-0000545972 odprt pri Delavski hranilnici.
Delitev se opravi po naslednjem ključu 15% KSS Pergam, 35% SINCE 07, 50% sindikat zavoda.
Tisti sindikati zavodov, ki ste registrirani kot samostojne pravne osebe, pa morate izpeljati še naslednje postopke:
- na Upravni enoti imate deponirana Pravila za delovanje sindikata v zavodu; potrebno jih je spremeniti (predvsem nazive SZSVS z nazivi SINCE 07, Pravila za delovanje sindikata v zavodu imajo namreč podlago v statutu Sindikata katerega člani zaposleni v zavodu so), na upravni enoti obstoja obrazec za spremembo imena.
- pred tem je potrebno sklicati izredni občni zbor članov sindikata zavoda na katerem sprejmete spremenjena Pravila za delovanje sindikata v zavodu.
- Na upravni enoti oddate Vlogo za spremembo naziva oz. sedeža sindikata, kateri priložite "spremenjena" Pravila za delovanje sindikata v zavodu in Zapisnik izrednega občnega zbora na katerem ste ta pravila sprejeli.
Po približno 14 dneh iz upravne enote prejmete Odločbo (da se Pravila za delovanje sindikata zavoda hranijo pri njih)
Kopijo odločbe UE posredujete AJPESU, kjer na osnovi te odločbe uredite vse potrebno glede spremembe naziva pravne osebe.
Na osnovi potrdila AJPES-a, iz katerega so razvidne spremembe v nazivu pravne osebe, spremenite tudi podatke na vašem tekočem računu.
Predsedstvo
Sindikata centrov za socialno delo SINCE 07Za lažje delo smo vam pripravili Navodila za ustanovitev sindikata (.doc) 
 
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Na razpolago pa vam je pisna pristopna izjava.
Pristopna izjava
Designed & Administrated by: Maja Štajer