Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
シャネル 財布 コーチ 財布 グッチ 財布
Sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zvezi s postopki vračila preveč izplačanih plač  (28.07.2014)

Dne 4.7.2014 je bila v Uradnem listu št. 50/2014 objavljena sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: Zakon), ki spreminja ureditev ravnanja delodajalca v primeru napačnega izplačila plače, za katero smo si v KSS PERGAM prizadevali že vse od leta 2010.

 

Celotno besedilo (PDF)Pojasnila v zvezi s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev MDDSZ - 2012, 2013  (17.12.2013)

Obvestilo o predvideni uveljavitvi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

 

Celotno besedilo (PDF)Skupna izjava za javnost  (23.10.2013)

Sindikati Zveze sindikatov javnega sektorja KSS Pergama so sprejeli skupno izjavo za javnost v zvezi razrešitve problematike izplačila preostanka tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.

 

Celotna izjava za medije (PDF)Tretja četrtina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah-realizacija sodbe  (23.10.2013)

V kolektivnem delovnem sporu, ki ga je sprožil Sindikat državnih organov Slovenije, zaradi kršitve 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008; v nadaljevanju KPJS) v smislu nepriznavanja in neizplačila tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah od 1.10.2010 dalje, je Višje delovno in socialno sodišče izdalo sodbo št. X Pdp 889/2012 z dne 25.1.2013 (v nadaljevanju sodba VDSS), s katero je spremenilo sodbo sodišča prve stopnje in v kateri je ugotovilo, da je Republika Slovenija (v nadaljevanju RS), kršila 50. člen KPJS. Hkrati je tudi odločilo, da je dolžna RS, skladno s 50. členom KPJS svojim delavcem, torej zaposlenim v organih, glede katerih RS nastopa kot delodajalec, ki so upravičeni do odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, za čas od 1.10.2010 do 31.5.2012 priznati in izplačati tretjo četrtino odprave nesorazmerij v osnovnih plačah skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od zapadlosti posamezne plače dalje, to je od 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Celotna vsebina(PDF)Ugodna ponudba počitniških kapacitet  (11.10.2013)
Na prošnjo kolegov iz Sindikata KC posredujemo ugodno ponudbo njihovih počitniških kapacitet, ki jih je pripravila njihova počitniška dejavnost. Za več informacij se lahko obrnete na Sindikat KC, kontakt najdete v samih priponkah s ponudbami.
 

OLIMIA(PDF)

MORAVCI(PDF)

KANIN(PDF)

ČATEŽ PDF)Pogajanja  (11.10.2013)

Revizija 27.09.2013 (PDF)

Predlog aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (PDF)

ANEKS št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (PDF)

Analiza (PDF)

Podatki glede analize povračila stroškov prevoza (XLS)

 

Predlog sprememb proračuna za leto 2014

Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2014 - Splošni del (PDF)

Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2014 - Posebni del (PDF)

Načrt razvojnih programov 2014 - 2017 (PDF)

 

Predlog proračuna za leto 2015

Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2015 - Splošni del (PDF)

Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2015 - Posebni del (PDF)

Načrt razvojnih programov 2015 - 2018 (PDF)

 

Analiza plač v javnem sektroju za leto 2012

Analiza (PDF)

 

 Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač  (16.05.2013)

Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v odbobju od 1.junija 2013 do 31.12.2014.

 

Celoten dogovor (PDF)

Stavkovni sporazum (PDF)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (PDF)Regres za letni dopust za leto 2012  (19.04.2013)

Spoštovani člani in članice!

 

V zadnjih dneh je bilo na KSS PERGAM posredovanih več vprašanj, povezanih z sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je v kolektivnem delovnem sporu ugodilo enemu od reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in naložilo Vladi, da članom dotičnega sindikata izplača razliko do regresa v višini 692 EUR za leto 2012.

 
V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.

Na razpolago pa vam je pisna pristopna izjava.
Pristopna izjava
KSS Pergam
SINCE07
Sindikat Centrov za socialno delo

Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljani

Telefon
051 208 087 (Perica Radonjič)
051 208 089 (Tadej Zajec)

Elektronska pošta
info.since07 (@) gmail.com

Na telefon 051 208 087 smo dosegljivi vsak delovni dan med 8.00 in 17.00 uro.

Transakcijski račun številka
61000-0000545972
odprt pri Delavski hranilnici
Zloženka SINCE07 (novo) 
Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas preko telefona ali elektronske pošte ali na pravnika KSS Pergam:

Pravni svetovalec
Aljoša Čeč, univ.dipl.pravnik
E-pošta: aljosa.pergam (@) siol.net
Tel.: (01) 2302 246; 2310 476

Pravni svetovalec
Aleš Bortek, univ.dipl.pravnik
E-pošta: ales.pergam (@) siol.net
Tel.: (01) 2302 246; 2310 476
 
Designed & Administrated by: Maja Štajer