Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
Dogovor  (04.12.2014)

Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015.

 

Več v prilogi (PDF).

Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 1.številka  (24.11.2014)

V prvi številki našega glasila si lahko preberete

 

  • Podaljšanje varčevalnih ukrepov (DOGOVOR 2015)  
  • INTERVJU Ministrica Anja Kopač Mrak 
  • Trenutno stanje na področju ZUPJS  
  • Izobraževanje SINCE07 2014
  • in še mnogo več ...

 

Glasilo (PDF)Doniranje 0,5% dohodnine  (23.11.2014)

Seznanjamo vas, da je Sindikat Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam v skladu z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07) uvrščen na Seznam upravičencev do donacij.

 

To pomeni, da lahko Sindikatu Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) kot davčni zavezanec rezident namenite do 0,5% dohodnine, odmerjene potem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bo Sindikat Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam še naprej dejavno prispeval k ohranjanju delavskih pravic in si prizadeval za boljše delovne pogoje za vse zaposlene na Centrih za socialno delo.

 

Kako podarite 0,5 % dohodnine ?

 

Najprej se odločite za organizacijo (lahko največ pet), ki ji boste namenili 0,5 % odstotka vaše dohodnine. Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec. To lahko storite na več načinov. V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 0,5 %.
Sporočite, komu boste namenili 0,5 % dohodnine na naslednje načine:

1. Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki
2. Natisnite obrazec (
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242 ), ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na davčni urad
3. Poiščite do največ pet nevladnih organizacij, ki so vam pri srcu, na spletu. Na njihovih spletnih straneh boste zagotovo našli podatke ali pa poseben gradnik, ki vam omogoča izpolnitev podatkov.

Natisnite obrazec, ga podpišite in pošljite na davčni urad.

 

Podatki Sindikata, ki jih potrebujete za izpolnitev obrazca oz. Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije:
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO TRG OSVOBODILNE FRONTE 14, 1000 LJUBLJANA D.Š. 4821141

 

Predsedstvo
Sindikata Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam

 Sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zvezi s postopki vračila preveč izplačanih plač  (28.07.2014)

Dne 4.7.2014 je bila v Uradnem listu št. 50/2014 objavljena sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: Zakon), ki spreminja ureditev ravnanja delodajalca v primeru napačnega izplačila plače, za katero smo si v KSS PERGAM prizadevali že vse od leta 2010.

 

Celotno besedilo (PDF)Pojasnila v zvezi s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev MDDSZ - 2012, 2013  (17.12.2013)

Obvestilo o predvideni uveljavitvi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

 

Celotno besedilo (PDF)Skupna izjava za javnost  (23.10.2013)

Sindikati Zveze sindikatov javnega sektorja KSS Pergama so sprejeli skupno izjavo za javnost v zvezi razrešitve problematike izplačila preostanka tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.

 

Celotna izjava za medije (PDF)Tretja četrtina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah-realizacija sodbe  (23.10.2013)

V kolektivnem delovnem sporu, ki ga je sprožil Sindikat državnih organov Slovenije, zaradi kršitve 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008; v nadaljevanju KPJS) v smislu nepriznavanja in neizplačila tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah od 1.10.2010 dalje, je Višje delovno in socialno sodišče izdalo sodbo št. X Pdp 889/2012 z dne 25.1.2013 (v nadaljevanju sodba VDSS), s katero je spremenilo sodbo sodišča prve stopnje in v kateri je ugotovilo, da je Republika Slovenija (v nadaljevanju RS), kršila 50. člen KPJS. Hkrati je tudi odločilo, da je dolžna RS, skladno s 50. členom KPJS svojim delavcem, torej zaposlenim v organih, glede katerih RS nastopa kot delodajalec, ki so upravičeni do odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, za čas od 1.10.2010 do 31.5.2012 priznati in izplačati tretjo četrtino odprave nesorazmerij v osnovnih plačah skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od zapadlosti posamezne plače dalje, to je od 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Celotna vsebina(PDF)
V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.

Na razpolago pa vam je pisna pristopna izjava.
Pristopna izjava
KSS Pergam
SINCE07
Sindikat Centrov za socialno delo

Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljani

Telefon
051 208 087 (Perica Radonjič)
051 208 089 (Tadej Zajec)

Elektronska pošta
info.since07 (@) gmail.com

Na telefon 051 208 087 smo dosegljivi vsak delovni dan med 8.00 in 17.00 uro.

Transakcijski račun številka
61000-0000545972
odprt pri Delavski hranilnici
Zloženka SINCE07 (novo) 
Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas preko telefona ali elektronske pošte ali na pravnika KSS Pergam:

Pravni svetovalec
Aljoša Čeč, univ.dipl.pravnik
E-pošta: aljosa.pergam (@) siol.net
Tel.: (01) 2302 246; 2310 476

Pravni svetovalec
Aleš Bortek, univ.dipl.pravnik
E-pošta: ales.pergam (@) siol.net
Tel.: (01) 2302 246; 2310 476
 
Designed & Administrated by: Maja Štajer